» Tìm kiếm:

Phường Quan Hoa

Ha Noi Dieu chinh dia gioi hanh chinh va thanh lap them mot so phuong moi Hà Nội: Điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thêm một số phường mới

UBND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về việc thực hiện phương án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thêm một số phường mới thuộc..