» Tìm kiếm:

Phường Đáp Cầu

Kinh hoang cai chet trang Kinh hoàng... cái chết trắng

Phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh từ lâu đã là một điểm đen hết sức nhức nhối với nạn buôn bán và sử dụng chất ma tuý. Tuy nằm bên dòng..

Cai chet trang ben song Cau Cái chết trắng bên sông Cầu

Phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh từ lâu nay đã trở thành một điểm đen với nạn buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nằm bên bờ..