Chuyen lang rau song thoi tieu chay cap Chuyện làng rau sống thời tiêu chảy cấp!

Dịch bệnh tiêu chảy cấp làm cho rau sống rẻ như cho mà vẫn ế ẩm, khó bán. 10 người đi chợ, chỉ 1, 2 người mua rau sống. Thói quen của người..