Canh sat giao thong kinh doanh van tai Cảnh sát giao thông kinh doanh vận tải

Công an TP.HCM đang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) tự giác khai báo về việc tham gia kinh doanh ngành nghề vận tải và..