» Tìm kiếm:

Phùng Hữu Duyên

Tai san nao duoc coi la tai san chung cua vo chong Tài sản nào được coi là tài sản chung của vợ chồng

Hỏi: Tôi muốn hỏi những tài sản như nào được coi là tài sản chung của hai vợ chồng? (Câu hỏi của bạn Phùng Hữu Duyên, Hà Đông, Hà Tây,..