» Tìm kiếm:

Phùng Bá Hội

Truong TH Thuy san Thanh Hoa Khong hoc van duoc chung nhan tot nghiep Trường TH Thủy sản Thanh Hóa: Không học vẫn được... chứng nhận tốt nghiệp!

Thời gian gần đây, TNO liên tục nhận được đơn thư của bạn đọc phản ánh về những việc làm bất minh ở Trường TH Thủy sản Thanh Hóa.