» Tìm kiếm:

Phó TGĐ Tập

Chi nhanh VNPT tai My sap chinh thuc di vao hoat dong Chi nhánh VNPT tại Mỹ sắp chính thức đi vào hoạt động!

Theo Phó TGĐ Tập đoàn BCVT Việt Nam VNPT - Lâm Hoàng Vinh, hiện VNPT đang tiến hành mọi thủ tục để sớm đưa chi nhánh tại Mỹ đi vào hoạt..