Mo Trung tam Tu lieu ve quyen so huu tri tue tai TPHCM Mở Trung tâm Tư liệu về quyền sở hữu trí tuệ tại TPHCM

Ông Bùi Xuân Đức, Phó Gíam đốc Thư Viện Khoa học tổng hợp TPHCM cho biết: Trung tâm Tư liệu về quyền sở hữu trí tuệ (69 Lý Tự Trọng, Q1 TP..