Chung toi co dang bi doi xu nhu the khong Chúng tôi có đáng bị đối xử như thế không?

Theo qui định, hằng năm Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho thân nhân liệt sĩ khi đi viếng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang.