» Tìm kiếm:

Phòng CSĐT TPVMT Công

Ba lan giang luoi bat duoc con ca lon Ba lần giăng lưới bắt được "con cá lớn"

Chuyên án do Phòng CSĐT TPVMT Công an tỉnh Bình Phước thành lập đã kết thúc vào đêm 30/3/2005 khi tên cầm đầu đường dây cung cấp ma túy lớn..