» Tìm kiếm:

Pháp Victor Hugo

Y tuong gia bao nhieu Ý tưởng giá bao nhiêu?

Ngay từ thế kỷ 19, Đại văn hào Pháp Victor Hugo đã tiên đoán thật chính xác: "Có một thứ mạnh hơn tất cả các đạo quân trên thế giới, đó là..

Nhung Gavroche Ha thanh Những “Gavroche” Hà thành

Gavroche là tên nhân vật “chú bé liên lạc” trong tiểu thuyết Những người khốn khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo viết về cuộc khởi nghĩa..