» Tìm kiếm:

Pháp Pascal Clement

Bo truong Bo Tu phap Phap tham VN Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pháp thăm VN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pháp Pascal Clement đã có mặt ở VN (từ 14-3) để tham dự cuộc họp lần thứ 14 của Ủy ban định hướng - Nhà Pháp luật Việt..