» Tìm kiếm:

Pháp Oliver Grangean

Trao doi van hoa Phap Viet Trao đổi văn hóa Pháp-Việt

Vào lúc 20 giờ ngày 9.11.2005, tại nhà hát TP.HCM sẽ diễn ra chương trình trao đổi văn hóa Pháp - Việt với phần trình diễn của các nghệ sĩ..