» Tìm kiếm:

Pháp Michelle Torrione

Tram lo hong “Trám lỗ hổng”

Ba lần đến VN trong vòng hai năm để giảng dạy về kỹ thuật cho các nhà thiết kế (NTK) trẻ, từng là thành viên trong ban giám khảo cuộc thi..