» Tìm kiếm:

Pháo phản lực

Gian dong ca do ra doi nhu the nao "Giàn đồng ca đỏ" ra đời như thế nào?

"Giàn đồng ca đỏ" là cách gọi của binh lính phát xít Đức dành cho các giàn tên lửa mặt đất (trong cuộc chiến thường được gọi là pháo phản..