Adobe va loi chet nguoi cho Reader Acrobat Adobe vá lỗi chết người cho Reader, Acrobat

Adobe vừa cho phát hành bản vá lỗi bảo mật chết người mới phát hiện trong ứng dụng Adobe Acrobat và Adobe Reader. Lỗi này có thể bị tin tặc..

Google bit lo hong chet nguoi cho Gmail Google bít lỗ hổng chết người cho Gmail

Lỗ hổng bảo mật chết người trong dịch vụ thư điện tử miễn phí Gmail có thể bị tin tặc lợi dụng ăn cắp email của người dùng đã vừa được..

Tin tac loi dung loi Gmail an cap du lieu Tin tặc lợi dụng lỗi Gmail ăn cắp dữ liệu

Tin tặc hoàn toàn có thể lợi dụng lỗi bảo mật chết người mới được phát hiện trong Gmail để bí mật cấy mã độc theo dõi tài khoản người dùng..