» Tìm kiếm:

Personal Paint

Personal Paint ve tren dien thoai Personal Paint - vẽ trên điện thoại

Tận dụng lợi thế có “bút vẽ” và “giấy vẽ” của Sony Ericsson P900, hãng Symetric Dog đã lập trình cho dòng máy này một phần mềm..