Photoshop cho moi nguoi Lam cuon goc hinh Photoshop cho mọi người: Làm cuộn góc hình

Mở một file ảnh muốn thực hiện ở chế độ màu RGB- Nhấn P để chọn công cụ Pen Tool, vẽ path giống như hình 1- Trong hộp thoại Path, ..