» Tìm kiếm:

Paul Schweitzer

Thu choi may chu Thú chơi... máy chữ

Trong mắt nhiều người, Paul Schweitzer là một người lập dị. Là chủ nhân của Công ty Máy chữ Gramercy giữa lòng thành phố New York, ông ta..