» Tìm kiếm:

Paul Morrison Guide Award

Moi ngay sap toi se la mot ngay vui "Mỗi ngày sắp tới sẽ là một ngày vui"

Có lẽ trong gần 5 năm làm hướng dẫn viên du lịch, Vũ Minh Thọ (Công ty du lịch lữ hành Intrepid Việt Nam) không thể ngờ được rằng những..