» Tìm kiếm:

Pasquale Borgomeo

Dai phat thanh Vatican cung bi phat Đài phát thanh Vatican cũng bị phạt

Hồng y Roberto Tucci và một linh mục Pasquale Borgomeo làm việc tại Đài phát thanh Vatican vừa bị một tòa án Italia kết tội làm ô nhiễm môi..