Bung no san golf va he luy Bùng nổ sân golf và hệ lụy

Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đang ồ ạt xây sân golf nhằm thu lợi từ kinh doanh dịch vụ giải trí và bất động sản. Tuy nhiên, sự..