» Tìm kiếm:

PTT Nguyễn Tấn Dũng

PTT Nguyen Tan Dung Kip thoi bo tri dan vao cum tuyen dan cu PTT Nguyễn Tấn Dũng: Kịp thời bố trí dân vào cụm tuyến dân cư

TT (ĐBSCL) - Thăm và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 6-10-2004, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhắc nhở các cấp chính..