» Tìm kiếm:

PTTH Huỳnh Ngọc Huệ

Quang Nam Hang loat nu sinh bi xiu Quảng Nam: Hàng loạt nữ sinh bị xỉu

Liên tục trong 3 ngày từ 15,16 và 17-12-2004 tại trường PTTH Huỳnh Ngọc Huệ, thị trấn Ai Nghĩa, huyện Đại Lôc, tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện..