» Tìm kiếm:

PSK Makasaar

Dai Lien than trong truoc Makasaar Đại Liên thận trọng trước Makasaar

Giữa lúc HAGL tự tin vào một kết quả khả quan trước Krungthai Bank trong loạt trận thứ ba AFC Champions League thì Đại Liên tỏ ra quá thận..