Sot xuat huyet bung phat tren ca nuoc Sốt xuất huyết bùng phát trên cả nước

Theo chu kỳ, hiện chưa đến thời điểm đỉnh dịch sốt xuất huyết, nhưng số người mắc cũng như tử vong đều đã tăng. Thêm một yếu tố bất thường..