Ly do may tinh chay cham 1 Lý do máy tính chạy chậm (1)

Máy tính của tôi không chạy bất kỳ 1 chương trình nào nhưng khi ấn tổ hợp ctrl-alt-del để vào windows task manager thì trong cửa sổ..