Cong bo ky luat vu ca HD thi co bai giong nhau Công bố kỷ luật vụ cả HĐ thi có bài giống nhau

Cách chức 2 hiệu trưởng là CT và PCT HĐ coi thi. Cảnh cáo đối với 12 cán bộ, thí sinh, trong đó có Trưởng Công an thị trấn Cai Lậy; thị đội..

Ted Bell Nguyen PCT HDQT va GD sang tao toan cau Cty Young Rubicam Ted Bell - Nguyên PCT HĐQT và GĐ sáng tạo toàn cầu Cty Young - Rubicam

Ted Bell bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành ngân hàng và sau đó làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Sáng tạo Toàn cầu Công..

Ban 225.000 co phieu Pho chu tich HDQT FPT noi gi Bán 225.000 cổ phiếu, Phó chủ tịch HĐQT FPT nói gì ?

Nhà đầu tư (NĐT) chiến lược tại FPT là Texas Pacific Group đã bán ra một khối lượng rất lớn cổ phiếu (CP). Đồng thời PCT HĐQT FPT Hoàng..