Di tren huyen thoai Đi trên huyền thoại

Hơn 200 triệu năm, kể từ kỷ Camri, tạo hóa đã mang khối nước cao hơn ba chục thước, rộng lên tới hơn 5 triệu mét vuông lên miền đất cao hơn..