Thi tran co Oura Preto Thị trấn cổ Oura Preto

Thị trấn cổ, với kiểu kiến trúc Baroque, Ouro Preto đã trở thành thành phố vô cùng độc đáo ở Nam Mỹ. Sự giàu có của những mỏ vàng tại đây..