» Tìm kiếm:

Oscar Brokeback Mountain

Brokeback Ngon ngu dien anh cua nam “Brokeback”: Ngôn ngữ điện ảnh của năm

Tổ chức Theo dõi ngôn ngữ toàn cầu (GLM) vừa bình chọn “Brokeback” là ngôn ngữ điện ảnh của năm, nhờ vào sự rình rang của bộ phim đang..

Brokeback ngon ngu dien anh cua nam “Brokeback” - ngôn ngữ điện ảnh của năm

Tổ chức Theo dõi ngôn ngữ toàn cầu (GLM) vừa bình chọn “Brokeback” là ngôn ngữ điện ảnh của năm, nhờ vào sự rình rang của bộ phim đang..