» Tìm kiếm:

Oriented Network Architecture

INCOMBANK ap dung Mang kien truc huong dich vu SONA INCOMBANK áp dụng Mạng kiến trúc hướng dịch vụ SONA

Cisco cùng tập đoàn HPT đã triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng truyền thông cho INCOMBANK dựa trên Kiến trúc mạng hướng dịch vụ SONA..

INCOMBANK ap dung Mang kien truc huong dich vu SONA INCOMBANK áp dụng Mạng kiến trúc hướng dịch vụ SONA

Ngày 24/10/2007, Ngân hàng Công thương Việt Nam (INCOMBANK) đã trở thành ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng kiến trúc mạng hướng dịch..

Ngan hang dau tien ap dung kien truc huong dich vu Ngân hàng đầu tiên áp dụng kiến trúc hướng dịch vụ

Incombank đã triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng liên lạc dựa trên kiến trúc SONA (Service-Oriented Network Architecture), gồm các dịch vụ..