» Tìm kiếm:

Optoma MovieTime DV

Plug Play Enjoy Do la may chieu Optoma MovieTime DV 10 Plug... Play... Enjoy…!!! Đó là máy chiếu Optoma MovieTime DV 10

Optoma MovieTime DV 10 là máy chiếu phim kỹ thuật số thế hệ hai đầu tiên, độc nhất vô nhị được tích hợp đầu đọc DVD - hệ thống âm thanh..