» Tìm kiếm:

Ogilvy & Mather

Nhan luc nganh quang cao se co thay doi lon Nhân lực ngành quảng cáo sẽ có thay đổi lớn!

Ông Alan Couldrey, Giám đốc điều hành Công ty Ogilvy - Mather khu vực Đông Dương nhận xét: Việt Nam đang có nhiều chuyên gia marketing trẻ..