» Tìm kiếm:

Obry De Gray

Con nguoi co the song lau den 5.000 tuoi Con người có thể sống lâu đến 5.000 tuổi?

Obry De Gray - Nhà khoa học chuyên nghiên cứu về di truyền thuộc ĐHTH Cambrige (Anh) vừa đưa ra tuyên bố đầy ấn tượng: Trong thế kỷ XXI,..