» Tìm kiếm:

Novell GroupWise

25 trieu nguoi su dung Novell GroupWise gap nguy hiem 25 triệu người sử dụng Novell GroupWise gặp nguy hiểm

Trong những phiên bản mới nhất của phần mềm Novell GroupWise có một lỗ hổng “nghiêm trọng”, nhưng Novell không thông báo chính xác đó..