» Tìm kiếm:

Nokia Mobile Mashup

Mang xa hoi ao se dot nhap doanh nghiep Mạng xã hội ảo sẽ “đột nhập” doanh nghiệp

Quan chức tham gia hội nghị Nokia Mobile Mashup 2007 gần đây đều khẳng định trong tương lai, mạng xã hội sẽ được ứng dụng và phát triển lớn..