» Tìm kiếm:

Nobel Joseph Stiglitz

Vai tro chinh phu trong kinh te thi truong thiet lap ha tang the che "Vai trò chính phủ trong kinh tế thị trường: thiết lập hạ tầng thể chế"

Chính phủ vẫn có vai trò then chốt trong nền kinh tế thị trường là khẳng định của nhà kinh tế đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz trong một trả..

Joseph Stiglitz Chien tranh khong tot cho kinh te Joseph Stiglitz: Chiến tranh không tốt cho kinh tế!

Trong cuộc phỏng vấn tờ Spiegel của Đức, Nhà kinh tế từng đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz, 63 tuổi, nói về chiến phí thực sự 1 nghìn tỷ USD..