» Tìm kiếm:

Noah Emmerich

Tuong lai la mot cau chuyen khac Tương lai là một câu chuyện khác (*)

Phim nói về cuộc sống của cộng đồng dân cư ở một khu phố Mỹ. Việc Ronald (Jackie Earle Haley) sau hai năm bị tù vì tội khỏa thân trước trẻ..