» Tìm kiếm:

Nintendo Satoru Iwata

Nintendo Wii co the ha be tuong dai Sony PlayStation 2 Nintendo Wii có thể hạ bệ "tượng đài" Sony PlayStation 2

Doanh số tiêu thụ của chiếc máy chơi game Nintendo Wii đủ khả năng để qua mặt sản phẩm "huyền thoại" PlayStation 2 và trở thành "cú hit"..