» Tìm kiếm:

Nikos Doumas

Olympic Athens nha tho cung lam du lich Olympic Athens: nhà thờ cũng làm du lịch

TTCN - Linh mục Nikos Doumas là người đem đến một ngọn gió mới cho các nhà thờ Chính thống giáo ở Hi Lạp nhân Olympic Athens 2004. Là một..