» Tìm kiếm:

Night Shyamalan

Dao dien Giac quan thu sau se dua Life of Pi len man anh Đạo diễn Giác quan thứ sáu sẽ đưa Life of Pi lên màn ảnh

M. Night Shyamalan - người đã đưa đến cho khán giả hâm mộ bộ phim đầy hấp dẫn Giác quan thứ sáu vào năm 1999 đang thỏa thuận để đưa cuốn..