» Tìm kiếm:

Ni-giê-ri-a

Trung Quoc Cung cap dich vu phong ve tinh tron goi Trung Quốc: Cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh trọn gói

Vào 0 giờ ngày 14/5, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy đem theo vệ tinh thông tin số 1 của Ni-giê- ri-a lên vũ trụ. Đây là lần đầu..

Tin anh Tin ảnh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước ta của Tổng thống Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri-a. Ngày 18-4-2005, Ngài O.Obasanjo, Tổng thống..