Phien toa PMU18 Luat su bao chua bung no Phiên tòa PMU18: Luật sư bào chữa “bùng nổ”

11 luật sư bảo vệ cho 8/9 bị cáo sáng nay 3/8, đều đã được trình bày phần bào chữa của mình. Nhiều LS đã “bùng nổ” trong mảng tội đưa..