Bat buoc day tieng Anh GV tieu hoc boi roi Bắt buộc dạy tiếng Anh, GV tiểu học bối rối

Theo đề xuất của Hội đồng Giáo dục Trung ương Nhật Bản, giáo viên tiểu học có thể phải dạy cả môn tiếng Anh ngoài những môn thông thường...