» Tìm kiếm:

Nhật Tùng

Khong dong y voi Nhat Tung va Viet Lan Không đồng ý với Nhật Tùng và Việt Lan

Bạn Nhật Tùng nói chuyện "thơ vào thời buổi này..." thì có lẽ bạn đã coi thường tất cả các nhà thơ rồi. Nếu ai cũng nghĩ như bạn hẳn những..

TPHCM Hang ngan nguoi mua phai ho so xin viec gia TPHCM: Hàng ngàn người mua phải hồ sơ xin việc giả

Các bộ hồ sơ xin việc giả được thực hiện với công nghệ copy giống y như thật. Đã có hàng trăm doanh nghiệp trở thành nạn nhân của những..

Hang nghin nguoi mua ho so xin viec gia Hàng nghìn người mua hồ sơ xin việc giả

Các bộ hồ sơ xin việc giả được thực hiện với công nghệ copy giống y như thật. Đã có hàng trăm doanh nghiệp trở thành nạn nhân của những..

TPHCM Hang ngan nguoi mua ho so xin viec gia TPHCM : Hàng ngàn người mua hồ sơ xin việc giả

Các bộ hồ sơ xin việc giả được thực hiện với công nghệ copy giống y như thật. Đã có hàng trăm doanh nghiệp trở thành nạn nhân của những..