Ten sat nhan de tien thich thach thuc canh sat Phan IV Tên sát nhân đê tiện thích thách thức cảnh sát (Phần IV)

Nhưng Gay chẳng hề biết gì về quá khứ xấu xa của người chồng và ông ta đã đóng kịch rất giỏi trong vai trò một người chồng và người cha..