» Tìm kiếm:

Nhưng Don Frick

Hai lan bi set danh van song khoe Hai lần bị sét đánh, vẫn sống khỏe!

Có người nói rằng sét không đánh ai hai lần. Nhưng Don Frick, một công dân Mỹ 68 tuổi có thể chứng minh điều đó là sai.