» Tìm kiếm:

Nhưng Chúa

Cinemax 412 It s A Wonderful Life Cinemax 4/12: It"s A Wonderful Life

George Bailey là một chủ nhà băng đang đứng bên bờ vực phá sản và rất muốn tự sát. Nhưng Chúa trời đã cử một thiên thần tới để giúp đỡ..