» Tìm kiếm:

Nguyen Thi Thu Anh

Trai tim em khong the rung dong voi ai ngoai anh Trái tim em không thể rung động với ai, ngoài anh

Bạn bè và người thân luôn khuyên em quên quá khứ để bắt đầu cái mới, ngay cả anh cũng khuyên em thay đổi, nhưng em không muốn vậy. Em luôn..